Pony's

Onze kleine fokkerij bestaat alleen maar uit merries. Onze stammoeder is Gipsy Lady. Zij heeft ons al heel veel successen gebracht, maar het allermooiste wat ze heeft voortgebracht is toch wel haar dochter Laramie. Gipsy Lady en Laramie worden ingezet voor de fokkerij. Inmiddels hebben we vier jeugdpony's uit de nakomelingen geselecteerd. Dit zestal vormt onze stal, één grote familie dus! Na heel wat jaren zoeken naar een mooie merrielijn hebben we die nu gevonden. Het is een lijn die vrij is van gebreken. Bovendien vinden wij dat deze lijn zeer veel rasuitstraling fokt en over goede bewegingen beschikt. Wij willen geen grote aantallen fokken, daarom hebben we maximaal vier fokmerries. 


Deze pony's zijn momenteel in ons bezit:

Gipsy Lady v. Wimira (1e premie, kroon)

Laramie v. Wimira (1e premie, kroon)

Rosamie v. Wimira

Rosemay v. Wimira

Sannemie v. Wimira

Sientje v. Wimira